Pentru a veni in sprijinul nevoilor dvs, va oferim o serie de documente necesare pentru buna desfasurare a activitatii de administrare sau pentru nevoile dumneavoastra, ca membrii ai unei Asociatii de proprietari.

Legea 230/2007 actualizata – infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Hotararea nr. 1588/2007 – aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007.

Norma metodologica de aplicare a Legii 230/2007 – norma metodologica privind aplicarea Legii 230/2007.

Ordinul 1969/2007 – aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Reglementare privind aplicarea Ordinului 1969/2007 – organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial.